Tarieven

Een bezoek aan het Historisch Archief Midden-Groningen is gratis. Voor een aantal diensten moeten we echter conform de gemeentelijke legesverordening kosten in rekening brengen.

Bestellen van afbeeldingen en auteursrecht

Uit de beeldcollectie op onze website kunt u gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collecties van het Historisch Archief en van andere deelnemers bestellen. Een reproductie van een afbeelding kunt u niet bestellen als het Historisch Archief niet de auteursrechten van de afbeelding heeft of de rechthebbende ons geen toestemming heeft gegeven om de afbeelding beschikbaar te stellen. Voor publicatie van de afbeeldingen heeft u toestemming nodig van het Historisch Archief. Bestellingen kunnen geplaatst worden middels een aan elke afbeelding gekoppeld bestelformulier.

Bestellen van scans van inventarisnummers of archiefstuk scans

Ook bieden wij u de mogelijkheid om scans van inventarisnummers (archiefstuk scans) te bestellen. Aan de inventarisnummers van de geïnventariseerde archieven is daartoe eveneens een bestelformulier gekoppeld.

U kunt het Historisch Archief ook opdracht geven om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Bijvoorbeeld onderzoek of nalevering van kopieën, readerprints of microficheprints. Dat kan schriftelijk, via e-mail of via het opdrachtformulier. Bij onderzoeksopdrachten kan aangeven worden hoeveel tijd u maximaal aan het onderzoek wilt laten besteden.

Tarieventabel

De tarieven van de meest gevraagde diensten vindt u hieronder.

Product of dienst Kosten
Bezoek Gratis
Onderzoeksopdracht per kwartier € 15,55
Kopie A4 €  0,35
Kopie A3  €  0,75
Reader-printafdruk  €  0,35
Fotoscan uit Beeldbank  €  7,65
Administratiekosten  €  6,55


Tarieven zijn conform hoofdstuk 10 van de tarieventabel van de gemeentelijke legesverordening. Overige tarieven vindt u in deze tabel.