Onderzoek doen

Zelf onderzoek doen in de studieruimtes op de locaties Slochteren of Muntendam kan op afspraak tijdens de openingstijden. Een bezoek aan het Historisch Archief Midden-Groningen is gratis. Bij uw eerste bezoek wordt u als bezoeker ingeschreven. U bent verplicht zich te legitimeren. Bij alle volgende bezoeken dient u zich aan te melden. In de studieruimtes kunt u een medewerker of dienstdoende vrijwilliger vragen stellen. Via hen kunt u ook de gewenste archiefstukken opvragen. In slechte staat verkerende stukken worden niet ter inzage gegeven. Ook worden archiefstukken waarvan microfiches en scans aanwezig zijn, niet meer ter inzage gegeven.

Onze collectie wordt bewaard in de depots op de genoemde drie locaties. Voor het raadplegen van de originele archiefbescheiden is het raadzaam om te weten waar het materiaal is opgeslagen. Zo bevinden de archieven waarvan de toegangs- of archiefnummers beginnen met de letters HS, SL of MW zich respectievelijk in Hoogezand, Slochteren of Muntendam. Bij archiefonderzoek staat u een aantal hulpmiddelen ter beschikking, zoals het archievenoverzicht en archiefinventarissen, die zowel in papieren als digitale vorm raadpleegbaar zijn. Daarnaast zijn er microfiches en beschikken wij op de verschillende locaties over een handbibliotheek, waarvan nu alleen die te Hoogezand online doorzoekbaar is. De beeldcollectie en een deel van de krantencollectie is alleen via de aanwezige computers of op een door u meegebrachte laptop, tablet of smartphone raadpleegbaar.

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. Soms zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat.