Huisregels

Hartelijk welkom bij het Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen. Wij hebben een aantal huisregels die gelden voor uw bezoek en bij het raadplegen en hanteren van originele archiefstukken. Sommige regels zullen voor zichzelf spreken, andere zijn specifiek voor ons als archief. Onze studiezaal biedt kopieer- en scanmogelijkheden, wifi en microfilmapparatuur en er is altijd een archiefmedewerker aanwezig om u te helpen. Bekijk voor uw bezoek de openingstijden van de studiezaal. De toegang is gratis, bezoek is op afspraak.

Algemene regels

 • Bezoek aan de studiezaal kan alleen op afspraak. Gebruik hiervoor het reserveringssysteem op onze website. (hyperlink)
 • Geef hierbij ook aan welke stukken u graag zou willen inzien, dan kunnen wij deze voor u klaarleggen.
 • Schrijf u bij uw eerste bezoek in door u bij een medewerker te melden (identificatie verplicht).
 • Bij een volgend bezoek meldt u zich enkel aan bij een medewerker.
 • Uw jas hangt u op in de garderobe, uw tas kunt u kwijt in een kluisje.
 • Uw laptop (zonder tas) of tablet en een schrijfblok mag u meenemen in de studiezaal.
 • Wilt u het geluid en het trilsignaal van uw mobiele telefoon uitzetten?
 • Eten of drinken is niet toegestaan in de studiezaal.
 • Alleen schrijven met potlood of vulpotlood.
 • Retourneer uw stukken in de retourkast.

Regels voor het raadplegen van stukken

 • Originele archiefstukken mogen alleen op de daarvoor bestemde tafels geraadpleegd worden.
 • Stukken alleen met schone en droge handen vastpakken. Was vooraf uw handen met water en zeep, desinfectiegel is niet voldoende.
 • Gebruik boekkussens om gebonden, kwetsbaar materiaal op te leggen en eventueel loodslangen om de bladzijden op hun plaats te houden. Vraag hierom bij een archiefmedewerker, als u het al niet aangeboden krijgt. De archiefmedewerker kan u ook uitleggen hoe u deze middelen het beste kunt gebruiken.
 • Leg niet-gebonden archiefstukken zoveel mogelijk plat op tafel.
 • Breng geen wijzigingen aan in de volgorde van losbladig materiaal.
 • Maak geen aantekeningen in de stukken. Gebruik een potlood bij het maken van aantekeningen op uw eigen papier.

Fotograferen, scannen en kopiëren

 • Vraag altijd toestemming aan een medewerker wanneer u een document wilt fotograferen, scannen of kopiëren, met het oog op kwetsbaarheid, openbaarheid en/of auteursrechten.
 • Archiefstukken, beeldmateriaal en boeken mogen alleen gescand en/of gekopieerd worden door een medewerker.

Aangepaste huisregels in verband met corona

 • Kom alleen.
 • Neem zoveel mogelijk uw eigen potlood, laptop en camera mee.
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • U wordt verzocht een mondkapje te dragen in het Huis van Cultuur en Bestuur, wanneer u in onze studiezaal gaat zitten, mag u deze afzetten.
 • Was of ontsmet regelmatig uw handen. In ieder geval bij binnenkomst in de centrale hal en voor gebruik van apparatuur.
 • Blijf thuis bij koorts en/of luchtweg- of verkoudheidsklachten, zoals hoesten en niezen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Was of desinfecteer daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Raak zo min mogelijk uw gezicht aan.

Bezoekersreglement

Als bezoeker van het Historisch Archief Midden-Groningen heeft u rechten en plichten die in ons bezoekersreglement zijn na te lezen. Het volledige bezoekersreglement kunt u ook in de studiezaal raadplegen.