Algemeen

Het Historisch Archief Midden-Groningen is hét geheugen van de gemeente Midden-Groningen. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn of haar eigen familie, huis, buurt, dorp of streek kan terecht in de studieruimtes en op de website van het Historisch Archief Midden-Groningen.

In afwachting van de realisatie van een nieuw bestuurscentrum met centraal archiefdepot worden in de bewaarplaatsen in Slochteren en Muntendam zo'n 2500 strekkende meter archiefbescheiden bewaard. Door het beheren, ontsluiten en presenteren van ons papieren erfgoed voor een zo groot mogelijk publiek werkt het archief aan de versterking van de culturele identiteit van Midden-Groningen en de gemeentelijke samenhang.

Naast overheidsarchieven bewaren wij ook diverse archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en instellingen. Bovendien hebben wij een bibliotheek, een krantencollectie en een uitgebreide foto- en ansichtkaartencollectie. De verschillende collecties inclusief een deel van onze genealogische bronnen zijn via deze website online raadpleegbaar en doorzoekbaar. In onze studieruimtes kunt u voor onderzoek in de originele bronnen gratis terecht. In deze tijdelijke situatie werken wij op afspraak.

Voor inzage in de archieven en collecties van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde blijven de bezoekersadressen voorlopig:

  • Hoofdweg 10A, Slochteren
  • Kerkstraat 2, Muntendam
Organisatie

Voor de gemeente Midden-Groningen is een organisatie ingericht, waarin ook de documentaire informatievoorziening en de archiefzorg is gelegd. Dit taakveld valt nu organisatorisch samen met het team DIV en Archief. Daarbinnen richten een aantal medewerkers, aangevuld met een groep vrijwilligers zich onder leiding van een teamleider op het taakonderdeel Historisch Archief. Formeel is de gemeentesecretaris (bij het ontbreken van een benoemde archivaris) verantwoordelijk voor het archiefbeheer en ligt de archiefzorg bij het college van Burgemeester en wethouders.