Algemeen

Het Historisch Archief Midden-Groningen is hét geheugen van de gemeente Midden-Groningen. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn of haar eigen familie, huis, buurt, dorp of streek kan terecht in onze studieruimte en op de website.

Vanaf 12 juli 2021 bevindt het Historisch Archief zich weer op één centraal punt in Hoogezand. In het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur hebben wij een mooie grote nieuwe kluis, waarin onze collectie van ongeveer 3000 strekkende meter archief haar plek heeft. 

Het archief beheert, ontsluit en presenteert ons papieren erfgoed voor een zo groot mogelijk publiek. Zo werken wij aan de versterking van de culturele identiteit van Midden-Groningen en de gemeentelijke samenhang.

Naast overheidsarchieven bewaren wij ook diverse archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en instellingen. Bovendien hebben wij een bibliotheek, een krantencollectie en een uitgebreide foto- en ansichtkaartencollectie. De verschillende collecties inclusief een deel van onze genealogische bronnen zijn via deze website online raadpleegbaar en doorzoekbaar. In onze studieruimte kunt u voor onderzoek in de originele bronnen gratis terecht. Maak van tevoren wel even een afspraak om zeker te zijn dat u terecht kunt.

Voor inzage in de archieven en collecties van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is ons bezoekersadres:

Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand

Organisatie

Documentaire informatievoorziening en archiefzorg vallen binnen de gemeente Midden-Groningen organisatorisch samen met het team DIV en Archief. Hierbinnen richten een aantal medewerkers, aangevuld met een groep vrijwilligers, zich onder leiding van een teamleider op het taakonderdeel Historisch Archief. Formeel is de gemeentesecretaris (bij het ontbreken van een benoemde archivaris) verantwoordelijk voor het archiefbeheer en ligt de archiefzorg bij het college van Burgemeester en wethouders.