Archief aanbieden?

Het Historisch Archief beheert niet alleen overheidsarchieven. Ook particuliere archieven zijn een belangrijk deel van onze collectie. Denk bijvoorbeeld aan archieven van personen, verenigingen en bedrijven. Wij streven ernaar een zo breed mogelijk beeld te geven van de geschiedenis van Midden-Groningen. Nieuwe particuliere archieven zijn daarom van harte welkom!

Schenking, inbewaringstelling en digitale overdracht

U kunt uw archief schenken of langdurig in bewaring geven. Het is jammer als archiefmateriaal verloren gaat. Overdracht van archiefmateriaal aan het Historisch Archief is kostenloos. Bovendien hebt u altijd recht op inzage. Naast het opnemen van origineel beeldmateriaal probeert het archief ook foto's, affiches en dergelijke in digitale vorm te verwerven. Dit materiaal kan zowel digitaal aangeleverd worden als op het archief gescand worden. Na het scannen krijgt u het beeldmateriaal dan weer terug.

Heeft u materiaal (archiefstukken, boeken, foto's, films et cetera) waarvan u denkt dat het bewaard moet blijven, neem dan contact met ons op.