Sappemeerster volkslied

Dat Hoogezand een volkslied heeft is bij veel mensen wel bekend, maar ook voor Sappemeer is ooit een volkslied geschreven. Het volkslied van Sappemeer is ouder dan dat van Hoogezand, het werd namelijk al rond 1900 geschreven, terwijl dat van Hoogezand stamt uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Het volkslied van Sappemeer is echter nooit echt ingeburgerd geraakt. De melodie schijnt minder in het gehoor te liggen dan die van het Hoogezandster volkslied en is eigenlijk te ingewikkeld voor een volkslied. Onderstaand de tekst van het lied:

De hand aan de ploeg was het wachtwoord der vadren
Toen ruw lag daar ’t veld van zijn veenlaag ontdaan
En trouw aan dit woord waren kloek hunne daden
Dat tuigt hier de vrucht van hun werkzaam bestaan
Aanschouwt thans het oog louter vruchtbare dreven
Waar ’t eens blikte op ’t naakt bruine heideveld neer
Ook rijst daar omgeven door landbouwbeweging
Het lachende nijvere dorp Sappemeer
Het lachende nijvere dorp Sappemeer

,,In ’t water ligt goud!’’ spraken vroeg’re geslachten
Zij bouwden zich schepen en ploegden de zee
Hun welvaren deelde aan de plaats hunner woning
Een hogere bloei, meerd’re welvaart steeds mee
De welvaart dankt haar ontstaan aan de wat’ren
Haar immer vermeerd’rende groei evenzeer
Die groei, die naar buiten verhaalt van de glorie
Van ’t lachende, nijvere dorp Sappemeer

De ploeg en de zee, ziet ze samen verenigd
In ’t wapen, en denk aan het stoere geslacht
Dat, dank zij volharding, goed inzicht, kloek hand’len
Dat wapen naar buiten in eer heeft gebracht
Blijf zonen der vad’ren in durf en in wijsheid
Leg neer in uw werken de kracht van weleer
Dan zal, tot ons heil, immer groeien en bloeien
Het lachende, nijvere dorp Sappemeer!

 

Publicatiedatum: 16 juni 2020
Auteur: Rachel Hiemstra

Bron:

  • Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld, Leonard Smid, 1975.