Hoogezandster Volkslied

Zoals vele dorpen, heeft ook Hoogezand haar eigen volkslied. Het volkslied van Hoogezand stamt uit omstreeks de jaren dertig van de twintigste eeuw en is een zeer melodieus en graag gezongen lied, ook door de Sappemeersters. De tekst is van W.F. Wolrich en de muziek van J.J. Smedes.

In Neerlands hooge Noorden
In ’t rijk van veen en zand
Daar vindt men nijv’re dorpen
De bloei van Nederland
Hier onder wordt met eeren
Door ons een plaats genoemd
Een dorp op ,,hooge zanden’’
Door nijverheid beroemd

Drie eeuwen schier geleden
Was ’t woest nog heind’ en veer
Waar thans de oogst der velden
Den landman strekt tot eer
Waar d’industrie kan roemen
Op ’t geen ze brengt tot stand
Waar bloeit de veenkolonie
Het nijvre Hoogezand

Zijn kloekgebouwde schepen
Bevaren elke zee
Machines, daar vervaardigd
Ze brengen glorie mee
Door ’s landmans vlijt en zorgen
Kwam mee de bloei tot stand
De bloei van veel fabrieken
In ’t nijvre Hoogezand

Laat ons de werken prijzen
Door noeste vlijt volbracht
Die steeds alom getuigen
Van energie en kracht
Dan zal de kreet weerklinken
Tot aan het verste strand
Steeds zal de roem vermeeren
Van ‘t dierbaar Hoogezand


 Volkslied Hoogezand Sappemeer door J.J. Smedes
 De tekst en bladmuziek van het volkslied, zoals in onze collectie te vinden.

 

Publicatiedatum: 5 juni 2019
Auteur: Rachel Hiemstra

Bronnen:

  • Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld, Leonard Smid (1975)