De Slochtermarkt

Misschien bent u wel eens op de Slochter Jaarmarkt geweest of hebt u ervan gehoord of erover gelezen? De Slochter Jaarmarkt die wij nu kennen is echter niet de markt die een bijzondere plek in de historie van Slochteren en omstreken vormt. Daarvoor gaan we terug in de tijd.

In aller vroegte lopen de paarden en boeren met koetswagens naar de markt

Al in de 15e eeuw vinden er in het voor- en najaar markten plaats in Slochteren. In de eeuwen die volgen ontstaat een jaarlijks terugkomende traditie op de eerste woensdag van mei en oktober de hele omgeving uitloopt. In mei bestaat de markt vooral uit rundvee (vaak wel duizenden) en in oktober zijn de paarden aan de beurt. Je kan bijna over de (paarden)koppen lopen. Uit de hele omtrek worden paarden gebracht ter verkoop. 

De dag van de markt is een belangrijke dag. Scholen zijn vrij (later verandert dit wel) en ook het dienstpersoneel heeft ’s middags vrij. Arbeiders krijgen van de boer een paard te leen om de wintervoorraad die bestaat uit aardappelen en bieten van het land te halen. Bakkers bakken hun krentenbollen. In aller vroegte lopen de paarden en boeren met koetswagens over de Woldweg naar de markt. Sommigen spannen uit bij het Hoogehuis of café De Driesprong (vroeger Degenhardt), anderen doen dat bij collega boeren in de omgeving. Later volgen auto's, fietsen en motorfietsen. Niet alleen de provincie Groningen loopt uit, ook Drentse wagens vol met bollen rijden de markt op om hun goed te verkopen. Menig marktbezoeker neemt een bol mee naar huis. De markt is geen Slochtermarkt zonder kermis en menig drankje wordt naar binnen getikt. 

Een jeugdherinnering

Om het gevoel van de markt te krijgen moest je er uiteraard bij zijn, maar dit stukje uit het Nieuwsblad van het Noorden uit 1925 waarin GF. Crone een jeugdherinnering beschrijft brengt u even terug naar het vroegere Slochteren:


 Krantenartikel waarin wat verteld wordt over een ervaring op de Slochtermarkt.
Het volledige artikel kunt u bekijken op Delpher.

De laatste markt

In 1947 wordt uiteindelijk de voorjaarsmarkt afgeschaft. In het Nieuwsblad van het Noorden van dat jaar lezen we dat er maar 64 paarden en 19 koeien werden aangevoerd. Dat was natuurlijk niets vergeleken met de duizenden runderen die er in vroegere tijden werden aangeboden. Er waren bovendien maar een paar kraampjes en verkoopplaatsen en ook het aantal bezoekers was matig. De schrijver van het artikel zegt: “De Slochtermarkt sterft langzamerhand uit”. Wist de schrijver al dat dit de laatste voorjaarsmarkt zou zijn? Drie jaar later, in 1950, zal ook de laatste najaarsmarkt plaatsvinden.

Nieuw leven

In 1982 wordt er nieuw leven in de Slochtermarkt geblazen. Drie ondernemers uit het dorp Slochteren richten de Stichting Slochter Jaarmarkt op. Sindsdien vindt elke eerste woensdag van de maand oktober de Slochter Jaarmarkt plaats. Vele jaren is de Slochter Jaarmarkt een combinatie van een vee- en warenmarkt. Voornamelijk kleinvee wordt aangeboden, maar halverwege de negentiger jaren worden er op kleine schaal ook pony’s en paarden verhandeld. Wanneer echter het aanbod te erg terugloopt wordt een einde gemaakt aan de veemarkt. Ook de aanscherping van de regelgeving werkt hieraan mee. Ook dit jaar staat er weer een markt gepland, alleen zonder vee. Denk eens aan dit verhaal als u over de markt wandelt.

 
 

Publicatiedatum: 3 april 2019
Auteur: Rachel Hiemstra

Bronnen:

  • Nieuwsblad van het Noorden, 1925
  • Hellum een parel in de Woldstreek, E. Barels e.a. (1985)
  • Slochter Jaarmarkt
  • Nieuwsblad van het Noorden, 1947