Froombosch

De geschiedenis van Froombosch (Gronings: Froombos) gaat terug tot 1231. In dat jaar wordt een inwoner van dit gebied, een monnik van het Wittewierumerklooster, vermoord. Vermoedelijk had hij het toezicht op de veenafgraving in deze streek. De dader wordt berecht op het Kaakheem, een plaats waar destijds ook lijfstraffen werden toegediend.


 Een optocht met verklede mensen tijdens het 750-jarig bestaan van Froombosch.1981: Viering van het 750-jarig bestaan van Froombosch

De familie Froma en de Ruitenborg

De naam ‘Froombosch’ komen we echter pas tegen in de zeventiende eeuw. Men spreekt dan van ‘Fromabusch’, het bos van familie ‘Froma’. Deze familie woont dan op huis ‘De Ruten’, beter bekend als de Ruitenborg. Aan die eerste familie die de Ruitenborg bewoont, ontleent Froombosch zijn naam.

In 1631 wordt op deze burcht het huwelijk gesloten tussen Hayo Froma en Hilda de Mepsche. De burcht heet op dat moment ook Fromaborg en zij stonden in het Fromabos. Na hem volgt Gerbrand Froma als ‘heer up die Ruyt’. Albert Eels wordt in 1672 en 1676 genoemd als heer op de Ruitenborg. En na hem volgen leden van de geslachten Rengers en Piccardt, die tevens de borg Fraeylema te Slochteren bezitten. In 1813 vindt de verkoop van de borg plaats, die kort hierna wordt gesloopt. In 1961 kopen de huidige bewoners, de familie Van Beek, boerderij ‘Ruitenborg’, die zich in een gebrekkige toestand bevindt. Bij de renovatie in 1978 stelt men vast, dat enkele binnenmuren een dikte van 45 cm hebben. Hieruit zou men kunnen concluderen, dat deze boerderij gedeelten van de oude borg bevat. Ook de gewelfde kelder wijst in die richting.


 Boerderij de RuitenborgRuitenweg 43. Boerderij Ruiterborg, genoemd naar de borg die hier vroeger heeft gestaan. Restanten van de dikke muren van de borg zijn teruggevonden in de boerderij.

Bagelhuten bij baggerputten

De buurt wordt destijds ook wel ‘Bagelhutten’ genoemd, maar in de loop der jaren is deze naam verdwenen. De naam ‘Bagelhutten’ herinnert aan de tijd van de vervening, die in deze streek plaatsvond. Op deze plek stonden de keten van de veenarbeiders. Een paar baggerputten zijn nog een tastbare herinnering uit die tijd. Ze maken nu deel uit van een beschermd natuurgebied.

Door het dorp loopt de gekanaliseerde Ruiten Ae. Deze rivier werd gebruikt voor het transport van turf en landbouwgoederen. Bij de Langewijk, die later gedempt werd, werden deze goederen dan verscheept. Net als verschillende andere plaatsen ligt ook Froombosch tussen 1929 en 1941 aan het Woldjerspoor. Via dit spoor worden korte tijd ook goederen vervoerd. Als de inkomsten van het spoor sterk tegen blijken te vallen wordt het spoor weer opgeheven. Het voormalige stationsgebouw is in 1970 gesloopt toen de N387 werd aangelegd.

Tot en met de jaren veertig wordt het lintdorp Froombosch opgedeeld in Kolham-Oost en Slochteren-West. In de jaren vijftig wordt Froombosch erkend als zelfstandig dorp.

Froombosch nu

Nu is het uitgegroeid naar een mooi dorp met meerdere voorzieningen, zoals een kleine basisschool annex dorpshuis, een voetbalvereniging, dartclub, volleybalvereniging, jeugdgym en een schaatsbaan. Het verenigingsleven vindt voor een groot deels plaats in het dorpshuis ‘De Ruitenvelder’. Een groot aantal Froomboscher families is dooplidmaat van de gemeente van de Nieuw-apostolische kerk die er al sinds de negentiende eeuw staat.


 Het schoolgebouw de Ruitenvelder met een paar mensen op het schoolplein.Multifunctioneel Schoolgebouw De Ruitenvelder aan de Ruitenweg te Froombosch.

 De opening van de school in de gymzaal. De burgemeester houdt een toespraak en op de achtergrond staan kinderen te poseren.De opening van de Ruitenvelder op 8 september 1978. Openingstoespraak door de burgemeester van Slochteren Drs. O. van Diepen.

 

Publicatiedatum: 1 januari 2018
Auteur: Rachel Hiemstra