Froombosch

De geschiedenis van Froombosch (Gronings: Froombos) gaat terug tot 1231. In dat jaar werd een inwoner van dit gebied, een monnik van het Wittewierumerklooster, vermoord. Vermoedelijk was hij belast met het toezicht op de veenafgraving in deze dreven. De dader werd berecht op het Kaakheem, een plaats waar destijds ook lijfstraffen werden toegediend.


 Een optocht met verklede mensen tijdens het 750-jarig bestaan van Froombosch.1981: Viering van het 750-jarig bestaan van Froombosch

De naam ‘Froombosch’ komen we echter pas tegen in de zeventiende eeuw. Men spreekt dan van ‘Fromabusch’, het bos van familie ‘Froma’, die toen op huis ‘De Ruten’ woonde, beter bekend als de Ruitenborg. Aan die eerste familie die de Ruitenborg bewoonde, ontleent Froombosch zijn naam. In 1631 werd op deze burcht namelijk het huwelijk gesloten tussen Hayo Froma en Hilda de Mepsche. De versterking heette toen ook Fromaborg en zij stond in het Fromabos. Na hem volgde Gerbrand Froma als ‘heer up die Ruyt’. Albert Eels wordt in 1672 en 1676 genoemd als heer op de Ruitenborg. Na hem volgden leden van de geslachten Rengers en Piccardt, die tevens de borg Fraeylema te Slochteren bezaten. In 1813 had de verkoop van de borg plaats. Deze is kort hierna gesloopt. In 1961 kochten de huidige bewoners, de familie Van Beek, boerderij ‘Ruitenborg’, die zich in een gebrekkige toestand bevond. Bij de renovatie in 1978 stelde men vast, dat enkele binnenmuren een dikte van 45 cm bezaten. Hieruit zou men kunnen concluderen, dat deze boerderij gedeelten van de oude borg bevat. Ook de gewelfde kelder wijst in die richting.


 Boerderij de RuitenborgRuitenweg 43. Boerderij Ruiterborg, genoemd naar de borg die hier vroeger heeft gestaan. Restanten van de dikke muren van de borg zijn teruggevonden in de boerderij.

De buurt werd destijds ook wel ‘Bagelhutten’ genoemd, maar in de loop der jaren is deze naam verdwenen. De naam ‘Bagelhutten’ herinnert aan de tijd van de vervening, die in deze streek plaatsvond. Hier stonden de keten van de veenarbeiders. Enige baggerputten zijn nog de tastbare herinneringen uit die tijd. Ze maken nu deel uit van een beschermd natuurgebied.

Door het dorp loopt de gekanaliseerde Ruiten Ae. Deze rivier werd gebruikt voor het transport van turf en landbouwgoederen. Bij de Langewijk, die later gedempt werd, werden deze goederen dan verscheept.

Net als verschillende andere plaatsen lag ook Froombosch aan het Woldjerspoor tussen 1929 en 1941. Het voormalige stationsgebouw is in 1970 gesloopt toen de N387 werd aangelegd.

Vroeger werd het lintdorp Froombosch opgedeeld in Kolham-Oost en Slochteren-West. In de jaren '50 is Froombosch erkend als zelfstandig dorp. Nu is het uitgegroeid naar een mooi dorp met meerdere voorzieningen, zoals een kleine basisschool annex dorpshuis, een voetbalvereniging, dartclub, volleybalvereniging, jeugdgym en een schaatsbaan. Het verenigingsleven vindt voor een groot deels plaats in het dorpshuis ‘De Ruitenvelder’. Een groot aantal Froomboscher families is dooplidmaat van de gemeente van de Nieuw-apostolische kerk die er al sinds de 19e eeuw staat.


 Het schoolgebouw de Ruitenvelder met een paar mensen op het schoolplein.Multifunctioneel Schoolgebouw De Ruitenvelder aan de Ruitenweg te Froombosch.

 De opening van de school in de gymzaal. De burgemeester houdt een toespraak en op de achtergrond staan kinderen te poseren.De opening op 8 september 1978. Openingstoespraak door de burgemeester van Slochteren Drs. O. van Diepen.

 

Publicatiedatum: 1 januari 2018
Auteur: Rachel Hiemstra