Voortgezet onderwijs

Familiewapens en herauten (klas 1 t/m 6)

Bij 'Familiewapens en herauten' gaan leerlingen aan de slag om hun eigen familiewapen te ontwerpen. Waarom maakte men vroeger eigenlijk familiewapens? Het draait hier om identiteit en symboliek, wie ben ik en hoe kan ik dat aan anderen laten zien? Vrij te downloaden voor gebruik in de klas.

Download hier het instructieboekje en het werkblad.

 

Drankgebruik in Sappemeer (bovenbouw HAVO/VWO)

Wilt u dieper in gaan op de geschiedenis van Sappemeer en tevens een actueel maatschappelijk onderwerp aansnijden dan is het lesprogramma dat Peter Kamminga van het Hogeland College te Warffum ontwikkelde samen met het archief misschien interessant voor u.

Thema van het programma is het drankgebruik in Sappemeer. In de jaren 20 van de 20e eeuw werd het drankgebruik in Sappemeer als een probleem gezien, maatschappelijke groepen en politieke partijen hadden destijds verschillende opvattingen over de aanpak en de beheersing van het drankprobleem in Sappemeer. Alhoewel, voor sommigen was het een opgeblazen onderwerp; er was toch niets aan de hand?

Drankgebruik is een maatschappelijk thema van alle tijden. Ook voor Groningse jongeren anno nu. Kamminga wil leerlingen graag in aanraking laten komen met dit thema binnen de geschiedenis van de eigen leefomgeving, omdat dit vanuit historisch perspectief bijdraagt aan meer begrip van en inzicht in de oorzaken en gevolgen van drankgebruik. Leerlingen krijgen drie visies aangeboden, waarvan zij er uiteindelijk één kiezen die op basis van de bronnen het beste te verdedigen is. De lesbrief is tevens ingebed in het examenprogramma geschiedenis, omdat de inhoud direct terugslaat op meerdere zogenaamde kenmerkende aspecten van het geschiedenisonderwijs en historische vaardigheden als bronnenkritiek aan bod komen.

Bekijk hier het lesprogramma.