Onderwijs

Het Historisch Archief Midden-Groningen vindt het belangrijk dat scholieren en studenten het bestaansrecht van een archief op waarde leren te schatten. Veel archiefmateriaal is bij uitstek geschikt om hen met andere ogen naar hun eigen omgeving te laten kijken en de waardering voor cultureel erfgoed te vergroten.

Het Historisch Archief heeft daarom speciale lesprogramma’s ontwikkeld voor het basisonderwijs en geeft scholieren en studenten de mogelijkheid om individueel het archief te bezoeken, bijvoorbeeld voor een schoolopdracht. Daarnaast bevat de website een link naar het lesprogramma dat Peter Kamminga van het Hogeland College te Warffum ontwikkelde voor de bovenbouw van HAVO/VWO. Meer informatie hierover vindt u wanneer u verder klikt in het side-menu.