Archief Odd Fellows verhuist naar Historisch Archief

Een paar dagen voor de jaarwisseling was een bijzondere dag. De administratie van de Odd Fellows werd, verpakt in archiefdozen, verhuisd van Borg Welgelegen in Sappemeer naar ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur.

Het archief is ruim honderd jaar oud en bevat notulen, financiële rapporten, voordrachten en andere verslagen. De archiefkasten in Welgelegen begonnen vol te raken en informatie was lastig terug te vinden. Er werd een archiefcommissie ingesteld en omdat de nieuwe eigenaar van de borg, het Groninger Landschap, andere plannen met de archiefruimte had, werd besloten het archief van de Odd Fellows in het Historisch Archief onder te brengen.

Er werd dagen gewerkt om de historie van de Odd Fellows uit zoeken en te sorteren. Gelukkig kreeg de commissie hulp van andere Odd Fellows-leden en van een lid dat ervaring met dit werk heeft. Met hulp van Teade Smedes is ervoor gezorgd dat alle stukken netjes verpakt en gecodeerd zijn, zodat ze straks makkelijk vindbaar zijn in ons archief. 

Op maandag 27 december werd de 6,5 meter archief door twee leden van de John Welch Loge, Pian van Akker en Harry Driest, naar het Huis van Cultuur en Bestuur gebracht. 

Wij zullen goed zorgdragen voor de meer dan honderd jaar Odd Fellows historie.


 Odd Fellows archief