Schenking fotoalbum Woldjerspoor

Siedsko Jan Havinga

Recent ontvingen wij een prachtig fotoalbum van een kleinzoon van Siedsko Jan Havinga (Leens 21-03-1905). De stukken geven een mooi inkijkje in het leven van deze latere directeur gemeentewerken van Aalsmeer tijdens de aanleg van het Woldjerspoor in de jaren 1927-1928 in de provincie Groningen. De foto's uit het album tonen niet alleen een beeld van de realisatie van verschillende waterstaatkundige werken maar ook van de omgeving langs het traject van het Woldjespoor. Havinga woonde in die tijd in Slochteren en is per 1 december 1928 benoemd tot assistent-opzichter bij de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland.

Binnenkort zal het album in de wissel-vitrine van het Historisch Archief in het huis van Cultuur en Bestuur tentoongesteld worden. Mocht u zelf nog interessant archiefmateriaal hebben dan kan dat ook aan ons archief geschonken worden. Het is jammer als het verloren gaat!


 Het fotoalbum dat geschonken werd met daarbij onder andere een identiteitsbewijs
 Het fotoalbum met daarbij onder andere een identiteitsbewijs.

 

Publicatiedatum: 29 september 2021
Auteur: Teade Smedes