Themanummer Historische Vereniging "Het Wold 75 jaar vrijheid" verschijnt

De Historische Vereniging Het Wold heeft een speciaal themanummer van hun bulletin 'Het Wold' uigegeven waarin 75 jaar vrijheid centraal staat. Onderstaand de inleiding van het nummer:

Het thema nummer van de Historische Vereniging “Het Wold 75 jaar vrijheid” is verschenen.
In deze uitgave van Het Wold worden we weer herinnerd aan de gruwelijkheden die zijn gebeurd in 1940-1945. We hebben er een thema nummer van gemaakt. De bedoeling was om te proberen verhalen op papier te krijgen van personen die of op jonge leeftijd WOII nog hebben mee gemaakt of iets te vertellen hebben uit overleveringen. De groep mensen die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt word steeds kleiner. Maar laten wij er voor zorgen de herinneringen door te blijven geven aan de volgende generaties. Wij zijn daar met medewerking van velen in geslaagd. Verhalen met verschillende onderwerpen uit de diverse dorpen uit ons gebied. Via bemiddeling van ons lid Sietse Boiten zelfs een verhaal uit Polen en een bijdrage van ons lid H. Schrik uit Duitsland.
Een schrijnend verhaal in deze uitgave is het verhaal over Maxje. Op het kerkhof in Schildwolde (De Uilenhof) ligt het graf van Maxje. Op zijn steen staat: “Hier rust ons geliefd kind en broertje MAXJE geb. 17.6.1935 te ‘s-Gravenhage. Overl. 26.4.1945 te Schildwolde. Rust zacht lieveling”


 Afbeelding van de grafsteen van Maxje  

In de winter van 1944-1945 heerste er een grote voedselschaarste in ons land. Vooral de kinderen in het westen van Nederland hebben sterk onder de hongersnood te lijden gehad. Daarom probeerden allerlei instanties om ondervoede jongens en meisjes in het noorden en oosten van Nederland onder te brengen. Ook Maxje is vanuit Den Haag naar Schildwolde gekomen. Tijdens de barre tocht vanuit het westen is Maxje ziek geworden. In Schildwolde aangekomen werd Maxje steeds zieker en is helaas op 26 april 1945 overleden. Maxje werd begraven op het kerkhof in Schildwolde. Het was in die tijd niet mogelijk om hem naar zijn huis in Den Haag te brengen. De ouders van Maxje zijn na het verschrikkelijke nieuws direct vanuit Den Haag naar het Noorden gegaan. Dit was niet gemakkelijk. Het was een barre tocht die ze deels te voet hebben moeten afleggen. Het was nog lang niet overal veilig en de wegen waren slecht begaanbaar. Drie dagen hebben ze erover gedaan, maar toen ze eindelijk in Schildwolde aankwamen was de begrafenis al achter de rug, ze waren te laat.

Het gehele verhaal met alle details is te lezen in het nieuwe nummer van “Het Wold”. (losse nummers verkrijgbaar bij onze verkoopadressen, Lidy Bakker in Schildwolde en HUBO in Slochteren.)

 

Publicatiedatum: 25 mei 2020
Auteur: Historische Vereniging Het Wold