Geschonken briefkaart getuigt van strijd voor vrouwenstemrecht

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland actief kiesrecht kregen, het recht om niet alleen gekozen te worden (passief kiesrecht), maar ook zelf te kunnen stemmen.

Daaraan voorafgaand ging een jarenlange strijd. Zo werd in 1894 in Amsterdam de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. Mede oprichtster was de in Sappemeer geboren Aletta Jacobs. Spoedig ontstonden er overal in het land plaatselijke afdelingen. Zo ook in Hoogezand-Sappemeer. Dit kort geleden door een ver familielid van mevrouw Hommes-Boon aan het Historisch Archief geschonken document getuigt daarvan. Dankzij deze verwerving weten we dat de afdeling Hoogezand-Sappemeer van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in het Bontehuis in Sappemeer bijeenkwam. Ook is de aan mevrouw Hommes gezonden kaart ondertekend door de toenmalige secretaresse mejuffrouw Klimp. Mevrouw Hommes was de echtgenote van Jans Hommes, de oprichter van het bekende Instituut Hommes. Mejuffrouw Klimp was onderwijzeres aan de Komschool aan de Hoofdstraat. Voor meer informatie met betrekking tot de Vereniging van Vrouwenkiesrecht houdt het Historisch Archief Midden-Groningen zich aanbevolen. Uiteraard blijft ook ander historisch materiaal welkom.


 Agenda van vergadering van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht  Briefkaart aan mevrouw Hommes  
 Portret van mevrouw Hommes - Boon Portret van mevrouw Hommes-Boon

 

Publicatiedatum: 23 juli 2019
Auteur: Teade Smedes