Burgemeester bezoekt Historisch Archief

Muntendam 23 november 2018. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan het Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen, locatie Muntendam. Met het oog op de toekomstige sloop van het gemeentehuis in Hoogezand zijn de oude archiefstukken die zich daar bevonden naar Muntendam overgebracht.

Adriaan Hoogendoorn was benieuwd hoe het Historisch Archief op de locatie Muntendam is gehuisvest. De burgemeester liet zich uitgebreid informeren over het wel en wee van het Historisch Archief. Het zorgen voor een goed en toegankelijk openbaar archief is zeker ook een taak voor het gemeentebestuur.
Middels een aantal bijzondere archiefstukken kreeg de burgemeester een indruk van de geschiedenis van Midden-Groningen. Door particulieren of verenigingen in bewaring gegeven stukken hoorden daar ook bij. Adriaan Hoogendoorn opperde zelfs het uitgeven van een boek over de geschiedenis van Midden-Groningen. Het naar buiten treden van het archief vindt hij een belangrijke zaak. Er ligt zoveel mooi papieren erfgoed in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen in Slochteren en Muntendam. Belangstellende inwoners moeten er kennis van kunnen nemen en scholieren er door hun onderwijzers op geattendeerd worden. Positief was de burgemeester over de plannen om het Historisch Archief een goede plek in het nieuw te bouwen gemeentehuis te geven. Voorlopig zal het Archief nog wel een tijd in Muntendam en Slochteren gevestigd blijven.

Twee dagen geleden verscheen er al een artikel van het bezoek van burgemeester Hoogendoorn aan ons archief in de HS-krant. Bekijk hier het artikel.

De burgemeester plaatste een Tweet over zijn bezoek aan ons archief.


 Screenshot van de tweet van de burgemeester  

 

Publicatiedatum: 28 november 2018
Auteur: Teade Smedes