Werkbezoek aan Archief Harderwijk ter inspiratie 2de fase Kielzog

Over een paar jaar moet er in Hoogezand een nieuw gemeentehuis staan, waarin dan ook het Historisch Archief een plek zal krijgen. Ter inspiratie voor onze eigen nieuwbouw hebben wij een bezoek gebracht aan de onlangs vernieuwde vestiging van het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe in Harderwijk. Doordat deze archiefvestiging onder hetzelfde dak als het Stadhuis van Harderwijk is ondergebracht en er straks in Hoogezand van een zelfde situatie sprake zal zijn zijn wij juist naar deze Hanzestad afgereisd.

In het oog sprong de duidelijke vermelding van de vestiging van het archief aan de buitenmuur van het stadhuis. Ook binnen in het gebouw is de archieffunctie duidelijk aangegeven.


 Gevel van het stadhuis in Harderwijk  Glazen wanden in het streekarchivariaat  

De studieruimte was ruim opgezet, zodat er zeker ruimte was voor 12 tot 14 bezoekers. In de leestafels waren aansluitingen voor laptops aangebracht. In de ruimte bevond zich ook een digischerm, waarmee presentaties gehouden konden worden. De handbibliotheek bevindt zich in afsluitbare kasten. 


 Studieruimte  Leestafel met pc's  Leestafel met stoelen    


 Studieruimte met scherm  Bibliotheekkasten  

Ook was er voor andere benodigdheden voor de dienstverlening ruimte gereserveerd. Binnenkort komt er in de studieruimte ook een touchtafel, waarmee de bezoeker verschillende kaarten van Harderwijk kan raadplegen en delen van de collectie gepresenteerd kunnen worden.


 Touchscreen  Presentatiezuilen  

De medewerkers van het archief hebben hun werkplek direct bij de studieruimte. Daarmee is het toezicht op de studieruimte meteen goed geregeld. In totaal is er plek voor vier medewerkers, meestal zijn niet alle plekken bezet, doordat medewerkers soms ook op de andere vestigingen van het streekarchivariaat werkzaam zijn.
Hoewel in de kelder, werd de belangrijkste ruimte van het archief tijdens ons bezoek niet overgeslagen, de archiefbewaarplaats ofwel het depot. Ook deze ruimte was recent uitgebreid en voldeed aan alle wettelijke voorschriften.


 Toezichtruimte  Kluisruimte  

Eerder bezochten wij ook al het Archief Westland en het Historisch Centrum Leeuwarden welke eveneens een inspiratiebron zijn voor het nieuwe Historisch Archief Midden-Groningen. Hieronder is een fotoimpressie van deze eerdere bezoeken toegevoegd.


 Bibliotheekkasten  Vitrinekasten  Touchscreen, kasten en schilderijen  

Ter inspiratie voor de realisatie van het Historisch Archief Midden-Groningen in het Kielzog staan in de toekomst nog bezoeken aan het Archief Delft en het Noord-Hollands Archief in de planning.