Laatste restanten boerderij aan de Vosholen verwijderd

Jarenlang stond er een klein 'bosje' in een stuk land gelegen tegenover de fietsersoversteekplaats aan de Vosholen, met daar achter de bekende voormalige rozenkwekerij Redeker. Tot in de jaren zeventig stond op deze plaats, die destijds het adres Kleinemeersterdiep (Z.Z.) 1 had, een boerderij met woning. Het land was, door de fundamenten die nog altijd in de grond te vinden waren, lange tijd onbruikbaar. Nu zijn de laatste sporen uitgewist.

Vanaf 1909 woonde in deze boerderij met woonhuis de familie Kamphuis. Deze gereformeerde familie van groentekwekers waar ook wat fruit aan verbonden was, emigreerde aan het begin van de jaren vijftig, met de Koude Oorlog in de rug, naar Canada.

In 1951 werd de boerderij gekocht door de familie Sikkema, die wederom een groentekwekerij had. Op 15 januari 1972 sloeg het noodlot echter toe. Zoon Johan Sikkema, die destijds bij de kwekerij van Redeker in Kleinemeer werkte, kreeg een telefoontje waarin hij geboden werd direct naar huis te komen, de boerderij stond in brand. Toen hij thuiskwam was het kwaad al geschied, in korte tijd brandde de boerderij tot de grond toe af.

Helaas hebben wij zelf geen afbeeldingen van de boerderij. Wij zijn wel altijd op zoek naar afbeeldingen en informatie. Heeft u zelf meer informatie of afbeeldingen van de betreffende de boerderij en wilt u deze delen, schenken of uitlenen aan het Historisch Archief, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon (0598 - 373683).

Dit verhaal is tot stand gekomen met behulp van dhr. Redeker, daarvoor dank.


 Boerderij/kwekerij met de familie Kamphuis op de voorgrond.  Het 'bosje' waar men jaren tegenaan heeft gekeken.Afbeelding 1: Boerderij/kwekerij met de familie Kamphuis op de voorgrond. (bron: Boerderijenboek van M. Hillenga)
Afbeelding 2: Het 'bosje' waar men jaren tegenaan heeft gekeken.


 Bulldozers aan het werk om de laatste resten te verwijderen.16 april 2018, bulldozers aan het werk om de laatste resten te verwijderen.