Beroepenoriëntatie in het Historisch Archief

Het Historisch Archief staat open voor jong en oud. Afgelopen maandag kwam Rick Warmenhoven uit de 3e klas van het Aletta Jacobscollege bij ons langs om te oriënteren op een toekomstig beroep.

Vanuit zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog heeft hij bronnenonerzoek gedaan naar de Luchtbeschermingsdienst (LBD). De LBD had de taak om de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen en op de maatregelen die men zelf kon nemen om de risico's van deze aanvallen te beperken. Na de capitulatie was het controleren van de verplichte verduistering een belangrijke taak. Ook bood men eerste hulp waar een bombardement had plaatsgevonden en assisteerde men bij het blussen van branden. Op 17 augustus 1940 lezen we in de krant 'Oost-Gorecht' over de verplichte verduistering en hoe belangrijke deze is:


 Krantenartikel over verplichte verduistering.


 Rick Warmenhoven met archiefdozen in de kluis  de boerderij van de Familie Smit aan Verlengde Hoofdstraat, kort na de bevrijding, later Meint Veningastraat nr. 75 en hoger. Onder dit pand bevond zich een schuilkelder, waar men toevlucht kon zoeken bij een luchtaanval.
Op de eerste afbeelding Rick in de kluis van het Historisch Archief. Op de tweede afbeelding de boerderij van de Familie Smit aan Verlengde Hoofdstraat, kort na de bevrijding, later Meint Veningastraat nr. 75 en hoger. Onder dit pand bevond zich een schuilkelder, waar men toevlucht kon zoeken bij een luchtaanval.