Lezing: opgravingen rondom gebied stikstoffabriek

De Historische Kring Menterwolde organiseert een lezing op 27 september 2023.

André Pleszynski, senior KNA archeoloog bij MUG ingenieursbureau, gaat vertellen over de resultaten tijdens de opgravingen rond de bouw van de stikstoffabriek in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek. Het gaat om een gebied van 16,5 hectare waarin de hoofdgeul van de oude Ae en meerdere zijtakken onderzocht zijn. Ook waren er op het terrein verschillende dekzandkoppen, die voornamelijk vindplaatsen tot in het midden mesolithicum opleverden. Toch zijn er ook aanwijzingen voor menselijke activiteit in het gebied in de perioden daarna. Speciale aandacht verdient ook het middeleeuwse houten bruggenhoofd wat zich aan de Legeweg bevond. Dit bijzondere bruggenhoofd is uitvoerig onderzocht en in zijn geheel meegenomen voor nadere analyse, de resultaten daarvan zullen in de lezing gedeeld worden.

Indien er tijd is, zal hij ook iets over omliggende projecten vertellen waar André persoonlijk bij betrokken was, zoals werkzaamheden in het kader van de aanleg van het zuidoostelijke deel van het Klaverblad bij Zuidbroek.

André is waarschijnlijk bij een ieder wel bekend door de vondst van de tapkranen op het terrein van de voormalige Onstaborg te Sauwerd.

De lezing zal plaatsvinden in dorpshuis De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek. Aanvang 20.00 uur. Entree €4,–, voor leden HKM is het gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

stikstoffabriek
Foto van Henk Landlust

 

Publicatiedatum: 6 september 2023
Tekst: Historische Kring Menterwolde