Theaterproject Veur Aaltied Noordbroek: Preken en pamfletten

In 10 Groninger kerken vormen de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten de basis voor 10 bijzondere theaterstukken, waarbij het kerkorgel een grote rol speelt.

In onze gemeente vinden twee voorstellingen plaats, in Sappemeer en Noordbroek.

Op 1 en 2 juni zullen er voorstellingen plaatsvinden in de Hervormde Kerk in Noordbroek om respectievelijk 20:00 en 15:00. De voorstelling speelt zich af tijdens de oorlog in 1812 in Noordbroeksterhamrik. Dominee Ellerus Eppinus probeert Drost Jan Hockingha over te halen iets aan de erbarmelijke oorlogssituatie te doen, maar deze weigert z'n luxeleventje op te geven om z'n dorpsgenoten te helpen. Meer informatie vindt u op de website van Veur Aaltied.