Mijn stamboom onderzoeken

Het Historisch Archief Midden-Groningen beschikt over veel bronnen die van belang kunnen zijn bij genealogisch onderzoek. Zo vindt u bij ons:

 • Bevolkingsregisters
 • Akten van de burgerlijke stand
 • Registers van ingekomen en vertrokken personen
 • Belastingsregisters
 • Kadaster
 • Monsterrollen
 • Patentregisters
 • Hinderwetvergunningen
 • Lijsten van scheepvaartkapiteins
 • Militieregisters
 • Kranten
 • Fotocollectie

Onder de belangrijkste bronnen verstaan we het bevolkingsregister en de burgerlijke stand.

Bevolkingsregisters

Vanaf 1850 werden doorlopende bevolkingsregisters bijgehouden. Per woonhuis is hierin aangeven wat de namen van de bewoners zijn, hun onderlinge (familie)relatie, beroepen, geboortedata en aankomst en vertrek uit de gemeente. Via deze bevolkingsregisters zijn de voorouders gedurende een lange periode te volgen en kan direct een overzicht van de gezinssamenstelling worden gemaakt.

In de voormalige gemeente Hoogezand werd voor ieder dorp en buurtschap een bevolkingsregister aangelegd, maar niet systematisch en consequent over de gehele periode 1850-1930. Deze onderverdeling bestond uit Westerbroek, Foxhol, Martenshoek, Martenshoek-Kropswolde, Kropswolde, Kalkwijk, Lula, Kiel, Kiel-Nieuwe Compagnie en Windeweer. Sappemeer werd niet onderverdeeld. Naast de reguliere bevolkingsregisters werden speciale registers voor dienstboden, alleenwonenden, kostgangers en schippers bijgehouden.

De bevolkingsregisters zijn op de studiezaal toegankelijk via alfabetische indices, een groeiend aantal is inmiddels op deze website doorzoekbaar.

Akten van de burgerlijke stand

Er zijn drie soorten akten van de burgerlijke stand: geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Deze akten worden sinds 1811 opgemaakt. Deze akten kunt u vinden via onze database personen op de website. Zij bevatten vele gegevens, die voor familieonderzoek van belang kunnen zijn: persoonsnamen, geboorteplaatsen, woonplaatsen, geboortedata, leeftijden en beroepen.

De openbaarheid van de akten is beperkt: geboorteakten worden na honderd jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na vijftig jaar. De huwelijksbijlagen vanaf 1811 zijn niet in het gemeentearchief, maar bij de Groninger Archieven aanwezig.