Een pand of locatie onderzoeken

Het Historisch Archief Midden-Groningen beschikt over een groot aantal archiefbronnen die u informatie kunnen geven over de geschiedenis van een pand of locatie. Voor u aan uw onderzoek begint kunt u misschien ook zelf informatie verzamelen. Zo staat in de koopakte van uw huis het kadasternummer en de naam van de vorige eigenaar. Eventuele oudere akten bieden ook veel nuttige informatie.

U kunt op zoek zijn naar antwoorden op de volgende vragen:
 • wie waren in de loop van de tijd eigenaar van het pand?
 • Wie waren de bewoners?
 • Werd er misschien een bedrijf uitgeoefend?
 • Hoe zag het pand er vroeger uit?
 • Wanneer is het gebouwd of verbouwd?
Kadaster

Informatie over eigendom vindt u vooral in het Kadaster. Vanaf 1832 werden in de kadastrale boekhouding de opeenvolgende eigenaren van een huis geregistreerd, te beginnen met de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). In dit register, waar het de situatie van 1832 betreft, zijn de namen met artikelnummers van de eigenaren te vinden. Helaas beschikt het Historisch Archief voor wat de voormalige gemeente Sappemeer betreft alleen nog maar over de kadastrale leggers vanaf 1878.

Register van eigendomsverandering

In het archief van de voormalige gemeente Sappemeer 1811-1930 is wel een register van eigendomsverandering aanwezig.

Bevolkingsregisters

Bevolkingsregisters geven een aardig beeld van de bewoning van het pand.
In de voormalige gemeente Hoogezand werden ze voor ieder dorp en buurtschap aangelegd, maar niet systematisch en consequent over de gehele periode 1850-1930. Deze onderverdeling bestond uit Westerbroek, Foxhol, Martenshoek, Martenshoek-Kropswolde, Kropswolde, Kalkwijk, Lula, Kiel, Kiel en Nieuwe Compagnie en Winneweer. Sappemeer werd niet onderverdeeld.

Gezinskaarten

Gedurende de periode 1920-1940 hield de gemeente Sappemeer gezinskaarten bij. De kaarten vermelden naast de gezinssamenstelling ook de historische adressen en eventuele adreswijzigingen.

Bouwvergunningen

Voor een bouwhistorisch onderzoek bent u aangewezen op de bouwvergunningendossiers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Daarin zitten ook vergunningen die door de voormalige gemeenten Hoogezand en Sappemeer zijn verstrekt. Van alle woningen die na 1901 (Woningwet) zijn gebouwd of verbouwd heeft de gemeente een vergunning afgegeven. De bouwvergunningdossiers zijn op de website raadpleegbaar en vervolgens middels het aanvraagnummer in te zien op de studiezaal. De oudste vergunningen zitten in de ingekomen en uitgaande stukken en zijn niet op de website raadpleegbaar.

Hinderwetvergunningen

Als bron kunnen ook de vervallen Hinderwetvergunningen worden gebruikt. Vanaf 1875 is het verlenen van Hinderwetvergunningen een gemeentelijke taak. Daarvoor werden vergunningen verleend door Gedeputeerde Staten.

Beeldmateriaal

Afbeeldingen van straten en woningen zijn terug te vinden in de fotocollectie van het Gemeentearchief. Delen van de fotocollecties zijn opgenomen in de Beeldbank, die op de website raadpleegbaar is. Foto's kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd.

Andere relevante bronnen:
 • Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen
 • Kohieren van plaats- en heemstedegeld
 • Patentregisters
 • Registers van huisnummering
 • Woningkaarten
 • Registers van omnummering
 • Adres- en telefoonboeken