Raadsnotulen

Raadsnotulen en -besluiten zijn een belangrijke informatiebron. In de viewer van het Historisch Archief Midden-Groningen kunt u de raadsnotulen van de fusiegemeenten Hoogezand, Menterwolde en Slochteren digitaal inzien en doorzoeken. Voorlopig betreft het vooral de periode tot tussen 2000-2006. Daarna zijn de raadsstukken via het Raadsinformatiesysteem te benaderen. Het streven is om op termijn alle oude gedrukte raadsverslagen te digitaliseren.

Uiteraard blijft het mogelijk om op afspraak in de studieruimte van het Historisch Archief Midden-Groningen de originele notulen en besluiten te raadplegen.