Personen

Bij het Historisch Archief Midden-Groningen kunt u onderzoek doen naar personen. De verschillende genealogische bronnen van de rechtsvoorgangers van de in 2018 ontstane gemeente Midden-Groningen kunt u in onze studieruimtes in Muntendam en Slochteren op afspraak raadplegen.

Online raadpleegbare archiefbronnen

Op dit moment kunt u een deel van de aktes van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister (inclusief gezinskaarten) van de voormalige gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Windeweer en Hoogezand-Sappemeer online via deze website raadplegen.

De openbare aktes van de burgerlijke stand en andere genealogische bronnen van alle rechtsvoorgangers van de gemeente Midden-Groningen zijn toegankelijk via de website AlleGroningers. Dit geldt niet voor de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Hoogezand en Sappemeer en gezinskaarten van de voormalige gemeente Sappemeer. Voor een deel zijn deze alleen via de website van het Historisch Archief Midden-Groningen te raadplegen.

Fysieke raadpleging

De openbare aktes van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en voor een deel ook van Hoogezand-Sappemeer zijn middels deze website niet online doorzoekbaar. U kunt ze eventueel op microfiche in de studieruimtes in Muntendam en Slochteren raadplegen. Dit geldt ook voor de bevolkingsregisters en eventuele andere bronnen.