Bouwvergunningen

Vrijwel alle gemeenten hebben een serie bouwvergunningen (sinds 1 oktober 2010 opgegaan in de omgevingsvergunning). De serie loopt als gevolg van de Woningwet van 1901 doorgaans vanaf het begin van de 20ste eeuw. Vanaf die tijd mocht er niet meer zonder vergunning worden gebouwd. Doordat in het verleden uit sommige series is vernietigd, zijn niet alle vergunningen van de fusie gemeenten van de huidige gemeente Midden-Groningen meer aanwezig. 

Bouwvergunningendatabase

Via onze online bouwvergunningendatabase zijn nu alleen de bouwvergunningen uit de periode tot 2010 van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en rechtsvoorgangers toegankelijk.

Inzage bouwvergunningen 

De bouwvergunningen van alle voormalige gemeenten zijn op afspraak raadpleegbaar in onze studieruimte.