Beelden

Het Historisch Archief Midden-Groningen beheert duizenden beelden uit verschillende collecties. Een deel daarvan is te zien in de beeldbank op onze website. Naast de eigen afbeeldingen is ook beeldmateriaal van derden (particulieren en deelnemers) op deze site doorzoekbaar.

Het originele beeldmateriaal is, met uitzondering van de door derden beschikbaar gestelde scans, op de locaties in Muntendam en Slochteren ondergebracht.