Archieven

Archieven zijn de neerslag van het handelen van overheidsorganisaties, bedrijven, verenigingen, families en personen. In het Historisch Archief Midden-Groningen vindt u gemeentelijke archieven, particuliere of gedeponeerde archieven en collecties.

Archievenoverzicht

Een overzicht van de afzonderlijke archieven en collecties vindt u in ons online archievenoverzicht. Van een deel van de archieven zijn geen inventarissen of plaatsingslijsten beschikbaar. Een deel van de archiefstukken zijn middels scans digitaal in te zien. In bepaalde gevallen geldt een beperking op de openbaarheid of zijn de archieven in verband met slechte materiële staat niet raadpleegbaar.

Gemeentelijke archieven

Het Historisch Archief Midden-Groningen beheert de archieven van de bij de vorming van de gemeente Midden-Groningen opgeheven gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde met hun rechtsvoorgangers. Het gaat hier concreet om de archieven van de voormalige gemeenten:

 • Hoogezand-Sappemeer met rechtsvoorgangers en vroegere gemeenten:
  • Hoogezand
  • Sappemeer
  • Westerbroek
  • Windeweer
 • Slochteren en de vroegere gemeenten:
  • Harkstede
  • Siddeburen
 • Menterwolde met de rechtsvoorgangers:
  • Meeden
  • Muntendam
  • Oosterbroek
  • Noordbroek
  • Zuidbroek
Particuliere en/of gedeponeerde archieven

De collectie particuliere en/of gedeponeerde archieven van het Historisch Archief bestaat onder andere uit:

 • Enkele kerkarchieven, zoals die van de Hervormde gemeemte Muntendam of de gereformeerde kerk van Hoogezand-Sappemeer
 • Archieven van instellingen zoals het internaat Instituut Hommes
 • Bedrijfsarchieven van de scheepswerf Wolthuis
 • Particuliere archieven van de aan de borg Welgelegen te Sappemeer gelieerde familie Star Nauta Carsen
Collecties

Het gaat bij collecties om verzamelingen van archiefbescheiden, gegevens, boeken en kranten die voor een deel direct doorzoekbaar zijn in de afzonderlijke onderdelen, waaronder beelden, bibliotheek en kranten en periodieken.

Op welke locatie raadpleegbaar?

In afwachting van de realisatie van de centrale huisvesting in Hoogezand zijn de archieven en collecties van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op verschillende plaatsen opgeslagen.

De archieven van de gemeente Midden-Groningen waarvan de toegangscode of het archiefnummer begint met de letters HS (Hoogezand-Sappemeer) zijn grotendeels in Muntendam raadpleegbaar. 
De archieven van de gemeente Midden-Groningen waarvan de toegangscode of het archiefnummer begint met de letters SL (Slochteren) zijn grotendeels in Slochteren raadpleegbaar.
De archieven van de gemeente Midden-Groningen waarvan de toegangscode of het archiefnummer begint met de letters MW (Menterwolde) zijn in deels in Slochteren en deels in Muntendam raadpleegbaar.

De bouwvergunningen van alle voormalige gemeentes en enkele andere collecties zijn opgeslagen in het voormalige Rabobankgebouw te Hoogezand. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.