Archieven

Archieven zijn de neerslag van het handelen van overheidsorganisaties, bedrijven, verenigingen, families en personen. In het Historisch Archief Midden-Groningen vindt u gemeentelijke archieven, particuliere of gedeponeerde archieven en collecties.

Archievenoverzicht

Een overzicht van de afzonderlijke archieven en collecties vindt u in ons online archievenoverzicht. Van een deel van de archieven zijn geen inventarissen of plaatsingslijsten beschikbaar. Een deel van de archiefstukken zijn middels scans digitaal in te zien. In bepaalde gevallen geldt een beperking op de openbaarheid of zijn de archieven in verband met slechte materiële staat niet raadpleegbaar.

Gemeentelijke archieven

Het Historisch Archief Midden-Groningen beheert de archieven van de bij de vorming van de gemeente Midden-Groningen opgeheven gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde met hun rechtsvoorgangers. Het gaat hier concreet om de archieven van de voormalige gemeenten:

 • Hoogezand-Sappemeer (1949-2017) met rechtsvoorgangers en vroegere gemeenten:
  • Hoogezand (1808-1949), tot 1811 viel hier ook Sappemeer onder
  • Sappemeer (1811-1949)
  • Westerbroek (1811)
  • Windeweer (1811-1821)
 • Slochteren (1808-2017) en de vroegere gemeenten:
  • Harkstede (1811-1821)
  • Siddeburen (1811-1826)
 • Menterwolde (1989-2017) met de rechtsvoorgangers:
  • Meeden (1811-1989)
  • Muntendam (1811-1989)
  • Oosterbroek (1965-1989)
  • Noordbroek (1808-1964)
  • Zuidbroek (1798-1964)

Particuliere en/of gedeponeerde archieven

De collectie particuliere en/of gedeponeerde archieven van het Historisch Archief bestaat onder andere uit:

 • Enkele kerkarchieven, zoals die van de Hervormde gemeemte Muntendam of de gereformeerde kerk van Hoogezand-Sappemeer
 • Archieven van instellingen zoals het internaat Instituut Hommes
 • Bedrijfsarchieven van de scheepswerf Wolthuis
 • Particuliere archieven van de aan de borg Welgelegen te Sappemeer gelieerde familie Star Nauta Carsen

Collecties

Het gaat bij collecties om verzamelingen van archiefbescheiden, gegevens, boeken en kranten die voor een deel direct doorzoekbaar zijn in de afzonderlijke onderdelen, waaronder beelden, bibliotheek en kranten en periodieken.

Raadpleegbaarheid

Alle openbare archieven zijn in onze studiezaal op afspraak raadpleegbaar.